"> Formeln TEXT | nummerformat i textsträngar

Först publicerad: 2012-02-14

Formeln TEXT – nummerformat i textsträngar

(Längst ned på sidan finner du en video som visar användningen av formeln TEXT.)

När man sammanfogar textsträngar via formler i Excel så kan det ibland hända att talformaten blir felaktiga. Detta kan innebära att format som tusenavdelare och decimaler inte visas. Nedan visas ett exempel på denna problematik:

Det nedre exemplet återger korrekt nummerformat i textsträngen.

Lösning = Formeln TEXT

Formeln TEXT i Excel gör att du kan formattera de siffror som du via formler inkluderar i textsträngar.

="Vi har under året sålt "&TEXT(C2;"# ##0,00")&" kg."

Vilka format kan jag använda i Excels TEXT-formel?

Som vi har sett i exemplet ovan så uttrycks ”tusenavdelare/två decimaler” med formatet ”# ###,00”. Men var hittar man andra format för att formattera t ex datum?

Detta kan verka krångligt. men lösningen är som tur är nära till hands. Via dialogfönstret för ”Format Cells” kan du enkelt kopiera exakt det format som du är ute efter:

Via ”Custom” kan du ta reda på hur formatet skall uttryckas i din TEXT-formel.

 

Video som visar användningen av formeln TEXT i Excel