[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-18

Villkor i VBA – fetstil och färgad text

Följande kod loopar igenom ett cellområde och letar efter två villkor. För det första om cellens bakgrundsfärg är röd (färg nummer tre på initial färgpalett), och för det andra om cellens text är inställd som fetstil.

Om både villkoren uppfylls så ges variabeln intResultat värdet 1. Om inget eller endast ett villkor uppfylls så behåller variabeln det initiala värdet 0.

Sub OmRodTextOchFetstil
 
Dim intResultat As Integer
Dim rngCell As Range
 
intResultat = 0
 
For Each rngCell In Range("B4:B18")
 If rngCell.Interior.ColorIndex = 3 And rngCell.Font.Bold = True Then
  intResultat = 1
 End If
Next rngCell
 
MsgBox intResultat
 
End Sub

Om du istället vill att det skall räcka med att endast ett (1) villkor uppfylls, så byter du helt enkelt ut And till Or.