[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2016-10-21

IFERROR (OMFEL) hanterar felmeddelanden

Att dela med noll är i regel en ganska dålig idé. När en Excelformel innebär division med noll (delat med noll, noll i nämnaren) så kommer Excel att skriva ut ett felmeddelande av typen “#DIV/0!“.

Anledningen är förstås att man inte kan dela med noll då detta inte finns matematiskt definierat (oändligt många möjligheter till kvoter).

Men den vane Excelanvändaren vet att när man kopierar ned en formel i en större tabell så kommer man förr eller senare att konfronteras med “division med noll”. Följande bild visar ett exempel på detta:

Excel svarar mycket riktigt med ett felmeddelande när vi försöker beräkna 488 / 0. Men detta ter sig nu inte speciellt vackert, i synnerhet inte inom ekonomirapportering där man kanske vill skriva ut ett annat tecken istället för det här felmeddelandet. Eller kanske lämna cellen “blank” helt enkelt.

Formeln IFERROR (OMFEL) tar bort felmeddelanden

Om du innesluter din formel i formeln IFERROR (OMFEL) så:

 • trollas (fula) felmeddelanden bort
 • ges möjlighet att skriva ut valfri textsträng istället för felmeddelande

I följande exempel väljer vi att skriva ut ett bindestreck (-) istället för felmeddelande:

 • Engelsk version:
  =IFERROR(din ursprungliga formel; vad som skall
  skrivas ut istället för felmeddelande)
 • Svensk version:
  =OMFEL(din ursprungliga formel; vad som skall
  skrivas ut istället för felmeddelande

Formeln finns tillgänlig från och med Excel 2007.För tidigare versioner får du använda en formel med det snarlika namnet ISERROR (ÄRFEL), men ha i åtanke att användandet av denna formel är betydligt krångligare.

Kort om formeln ISERROR

Fran till och med Excel 2003 tvingades man bruka den mer omständliga ISERROR (ÄRFEL), vars bruk ger oss TRUE eller FALSE beroende på om beräkningen genererar ett felmeddelande eller ej. Detta svar kan vi sedan använda i en IF-formel.

Men som sagt, troligtvis har du en modernare version av Excel än 2003, och bör därför använda  IFERROR istället.

Oavsett följer här ett enkelt exempel på hur du använder formeln ISERROR: