[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-19

Excelmakro för Valutakonvertering

Samma statschef, olika valutor.

Exempel på en enkel valutakonverterare i Excel.

Detta lilla makro räknar om värdet i vald cell (eller valda celler om du markerat ett område) enligt en förutbestämd kurs och skriver sedan över det gamla värdet. Som en liten finess så applicerar makrot slutligen ett sifferformat med tusenavdelare samt två decimaler.

Makroexemplet nedan räknar om ESP (pesetas) till EUR (euro) enligt den av Europeiska Riksbanken faställda omräkningskursen 166,386. Omräkning från och till Euro var kanske mer aktuellt i samband med valutaövergången år 2002, men om du jobbar med ett Euro-land så är faktiskt konverteringen fortfarande aktuell i vissa lägen.

Sub ValutaKonverteringExcel()
 
Set Area = Selection
 
For Each Cell In Area
 z = Round(Cell / 166.386, 2)
  Cell.Value = z
 Cell.NumberFormat = "#,##0.00"
Next Cell
 
End Sub

Observera att ovanstående Excelmakro kan vara svårt att köra på en maskin med Excel 97 installerat. Excel 2000 eller högre rekommenderas alltså för högsta tillförlitlighet.