[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2012-08-28

Skapa en unik lista i Excel

När vi arbetar med stora datamängder i Excel så behöver man ibland generera en unik lista utifrån ett större datamaterial.

Nedanstående bild visar vad som avses med en unik lista, dvs eliminering av dubletter:

Video: skapa unika listor i Excel 2007/2003

Skapa unik lista i Excel: Metod 1 (Excel 2007 och framåt)

I och med Excel 2007 så blev det mycket enkelt att vaska fram en unik lista i och med knappen “Remove Duplicates“.

Skapa unik lista i Excel: Metod 2 (Excel 2003)

Om du skulle arbeta i Excel 2003 (eller annan version innan Excel 2007) så är det turligt nog inte heller särskilt svårt att skapa en unik lista.

Du får då använda dig av funktionen “Advanced Filter” och där markera “Unique records only“.