[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-05-18

Färga celler med ett klick (VBA)

Med det här enkla makrot så låter du användaren färga de celler som denne klickar på. Detta kan vara användbart i flera fall, t ex gällande olika typer av scheman där användaren ska markera tider och liknande.

farga-celler

Eftersom vi vill att det här makrot ska triggas och köras varje gång som en cell aktiveras så måste vi placera makrokoden i själva arbetsbladet – se bilden  till vänster som visar var i VBA-editorn som du ska skriva in koden.

Makrot bygger på att vi använder oss av Worksheet_SelectionChange, som är en händelse som triggas varje gång som en ny cell/nytt cellområde aktiveras. Vidare så innehåller nedanstående makrokod en villkors-sats som möjliggör att vi alternerar mellan färgad cell och ofärgad cell. Dvs att om användaren klickar på en cell som redan är färgad så tar Excel automatiskt bort färgen.

VBA-kod som färgar/avfärgar markerade celler i Excel

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
 
If Target.Interior.ColorIndex = 3 Then
 Target.Interior.ColorIndex = xlNone
Else
 Target.Interior.ColorIndex = 3
End If
 
End Sub