[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-01-21

Makro-skolan 11 – Importera textfiler i Excel VBA

makroskolan-11Textfiler är ett filformat som använts sedan 1970-talet för att transportera data mellan applikationer. Ibland kallas dessa filer även för Ascii-filer eller Csv-filer. Ascii är en teckenuppsättning som initialt användes för den här typen av filer.

CSV betyder “Comma Separated Values” och innebär att textfilen anger med hjälp av ett komma (eller något annat tecken) var en ny kolumn börjar.

I det här exemplet skall vi importera en textfil som bygger på fasta positioner, dvs varje kolumn med data disponerar över ett visst antal teckenpositioner från vänster räknat.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola