Först publicerad: 2012-08-09

Valutakurser – importera till Excel

Med hjälp av ett så kallat Web Query i Excel så kan vi enkelt importera en viss tabell från en webbsida till Excels kalkylblad. I det här exemplet så importerar vi valutakurser.

Detta Web Query ligger sedan sparat i kalkylbladet och kan när som helst uppdateras genom att man högerklickar på någon av de importerade cellerna och väljer “Refresh”.

När vi väl har importerat valutakurserna så visas hur du kan använda dessa för att räkna om produktpriser. Den slutliga Excelmodellen är i och med det en automatiserad produkt som automatiskt räknar om produktpriserna enligt aktuella valutakurser.