Först publicerad: 2009-01-22

Makro-skolan 2: Personal macro workbook

makroskolan-2I makroskolans andra del visar jag hur du kan arbeta med den lite speciella arbetsboken Personal macro workbook.

De makron som du spar i den här boken är åtkomliga från alla andra Excelböcker på aktuell dator. Detta faktum lämpar sig mycket väl för vissa makron som du använder kontinuerligt i ditt Excelarbete, t ex ett makro för PasteValue.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola