VBA-exempel för Excel

VBA är ett enkelt men smidigt programspråk som är helt integrerat i alla vanliga Excelinstallationer. Det betyder att om du har en vanlig Excelinstallation så kan du också skriva, spela in samt använda makron och program i VBA.

Nedan presentas ett antal effektiva lösningar på konkreta problem som du kan komma att vilja lösa i ditt framtida arbete i Excel. Om du inte har så stor erfarenhet av makron men vill börja komma igång att effektivisera dina kalkylblad så kan du gå till avdelningen Excelmakron.

Ett urval av de senaste artiklarna

Kalkylblad och Excel VBA

Flikar i kalkylprogrammet Excel.

Ett antal kod-exempel i VBA som visar hur du kan lägga till, ta bort, flytta och sortera kalkylark i en Excelbok.

Import: från stängd Excelbok (ADO)

Innehållet i den Excelfil vars data vi ska importera via ADO.

Med hjälp av ADO (ActiveX Data Objects) så möjliggörs att från ett kalkylark importera data från en annan Excelbok, och detta utan att denna externa bok överhuvudtaget behöver...

Deklarera konstanter i Excel VBA

Konstanter i VBA liknar variabler, men med den viktiga skillnaden att en konstant inte kan ändra värde under makrokörningens gång.

Deklarera variabler i Excel VBA

Exempel på en variabeldeklarering i Excel VBA.

Variabler (och konstanter) bör deklareras innan de används i din VBA-kod. Genom variabel-deklareringen så förser vi VBA med information om vilken typ av data som variabeln kommer att innehålla.