[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2015-04-08

Pivottabell i tabulär form

I normalfallet så får en pivottabell ett ganska “hierarkiskt” utseende i och med att alla underordnade “row labels” visas i en och samma kolumn.

Följande bild visar på detta, dvs att “Färg” hamnar direkt under “Produkt“, i en och samma kolumn.

Detta duger förstås bra i vissa lägen, men om man vill arbeta vidare och använda pivottabellen som datakälla för ytterligare beräkningar med t ex VLOOKUP/LETARAD så är formatet oanvändbart.

Bättre vore då att tillse att “Färg” hamnar i en egen kolumn, som i nedanstående bild:

För att erhålla denna så kallade “tabulära” presentation av din pivottabell så kan du göra följande manuella inställning.

  • Högerklicka på tabellen och den kolumn som är “överst i hierarkin”; i detta fallet den vänstersta.
  • Välj “Field Settings“.
  • Tillse att “Show items in tabular form” är förkryssad.
  • Tillse att “Repeat item labels” är förkryssad.

Givetvis kan du även göra detta med kod i VBA. Följande kod utför samma operation som visats i de manuella stegen ovan.

Sub PivotTabularFormat()
'--------------------------------------
'(c) ExcelKungen.com
'--------------------------------------
 
Application.ScreenUpdating = False
 
 On Error GoTo 9
 
  ActiveCell.PivotField.LayoutForm = xlTabular
  ActiveCell.PivotField.RepeatLabels = True
 
Application.ScreenUpdating = True
 
9:
 
End Sub