[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

Excelmakroskolan – videokurser

Videokurs i Excelmakron och VBA – från grunden…

Välkommen till Excelkungens makro-skola. Via ett antal videokurser kommer du att lära dig att spela in egna makron som kommer att effektivisera ditt kalkylerande.

Vidare kommer vi att gå in på hur man redigerar inspelade makron och således anpassar dem till mer generella situationer. Kunskap om makron kommer att effektivisera ditt arbete mångfaldigt.

Ett urval av de senaste artiklarna

Excelmakro-skolan: Introduktion

Vill du lära dig mer om Excel och börja skapa egna Excelmakron? I Makro-skolans videos visas hur du gör dina egna makron och program i Excel.

Makro-skolan 1: Spela in ett makro

I den första videon kommer vi att spela in ett nytt makro via Excels makroinspelningsfunktion. Därefter visas hur du kan redigera koden samt att vi testkör det nya makrot.

Makro-skolan 2: Personal macro workbook

I makroskolans andra del visar jag hur du kan arbeta med den lite speciella arbetsboken Personal macro workbook. De makron som du spar i den här boken är åtkomliga...

Makro-skolan 5 – VBA-editorn i Excel

Excels VBA-editor spelar en viktig roll när du skall redigera koden till dina makron. I den här delen av kursen ges en övergripande orientering i miljön samt de verktyg...