"> Formler, Exceltrix och Tips | Excelkungen.com

Formler, Exceltrix och Tips

Blandade tips och trix vad gäller smart och effektivt Excelanvändande.

Under den här sektionen har vi samlat Excelrelaterade artiklar om shortcuts, format, formler och annat som inte direkt berör VBA och makroprogrammering (vilket det i och för sig kan göra eftersom man kan be VBA skriva ut formler mm i arbetsbladet).

Ett urval av de senaste artiklarna

IFERROR (OMFEL) hanterar felmeddelanden

Med hjälp av formeln IFERROR trollar du bort de felmeddelanden som formler ibland genererar. Ett klassiskt exempel på detta är division med noll. IFERROR finns i Excel 2007 och...

Pivottabell i tabulär form

Anpassning av pivottabellen så att varje post visas på en och samma rad, vilket möjliggör vidare beräkningar baserade på tabellen.

Formel: Pivottabells senaste uppdatering

Formel som visar en pivottabells tidpunkt för senaste uppdatering.

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades. Resultatet av koden blir helt enkelt en formel som du kan använda...

Veckonummer i Excel

I Sverige är vi ivriga användare av veckonummer, men förhållningssättet till veckonummer skiljer sig åt i världen, dels huruvida veckonummer överhuvud taget används, men också avseende beräkningsgrunder för eventuella...

Ökande bokstavsserie i Excel

Det händer med jämna mellanrum att jag behöver skapa en ”alfabetisk serie” över en rad kolumner i Excel. Till exempel att det, som i bilden nedan, skall stå ”V”...

Datum i Excel

Vi arbetar ofta med datum i Excel – kanske vill vi skapa datum för nästa månads arbetsveckor, eller t.ex. beräkna skillnaden i antal månader mellan två datum. Inte oväntat...

Genvägar – markera cellområden

Markering av celler och cellområden är troligen ett av de absolut vanligaste arbetsmomenten i det dagliga arbetet i Excel. Med hjälp av några smarta genvägar så snabbar du upp...