[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2022-11-06

Datumserier i Excel med hjälp av formler

Datumserier är ett mycket vanligt inslag i det dagliga Excelarbetet och det finns givetvis många sätt att skapa dessa serier. Men om man behöver göra detta med formler så finns det en utmaning med det faktum att månader har varierande längd.

I den här artikeln kommer jag att visa hur du med hjälp av formeln EOMONTH (SLUTMÅNAD på svenska) skapar en månadsbaserad datumserie som visar den första dagen i varje månad, dvs 2022-01-01, 2022-02-01 och så vidare.

I exemplet tänker vi oss att man i cell C4 skriver in startmånad, t.ex. 2022-01-01. Vi vill därefter med formler fylla på ut till och med 2022-06-01.

En lämplig formel är EOMONTH (SLUTMÅNAD) som ger oss det sista datumet i en månad:

EOMONTH (startdatum; antal månader framåt/bakåt)

Angående det andra argumentet (antal månader) så ger 0 sista dagen i samma månad som angivet datum). För att få det första datumet i på följande månad behöver vi således addera en (+1) dag:

Och det är denna den nedre formeln vi kan använda för att bygga ut vår tidsserie: