[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

Variabler och konstanter i VBA

Variabler och konstanter kan du använda i din VBA-programmering för att lagra temporära värden och textsträngar som behövs under körningen av ditt makro.

En variabel är ett argument som kan tilldelas temporära värden eller andra teckensträngar. Efter att variabeln har deklarerats så kan den via kod tilldelas värden (tal eller text). Variabel-innehållet kan självfallet påverkas under kodens körning.

Ett urval av de senaste artiklarna

Deklarera konstanter i Excel VBA

Konstanter i VBA liknar variabler, men med den viktiga skillnaden att en konstant inte kan ändra värde under makrokörningens gång.

Deklarera variabler i Excel VBA

Variabler (och konstanter) bör deklareras innan de används i din VBA-kod. Genom variabel-deklareringen så förser vi VBA med information om vilken typ av data som variabeln kommer att innehålla.