Andra, kompletterade Excelprogram

Excel är ju ett fenomenalt program i sig (förmodligen ett av de datorprogram som skapat mest värde) men det finns också ett antal kompletterande program som kan vara användbara samt öka nyttan med ditt Excelanvändande.

Nedan presenterar vi ett antal program som kompletterar Excel.

Innehåll

Öppna Excelfiler utan att ha Excel installerat

Behöver du titta på Excelfil, men har inte Excel och Office installerat på den aktuella datorn? 1. Titta på Excelfiler med Excel Viewer Detta akuta dilemma kan du lösa på ett enkelt sätt bara du har en internetuppkoppling. Microsoft erbjuder gratis nedladdning av programmet Excel Viewer, med vilket...

Insticksprogram till Excel: ASAP Utilities

Av alla de insticksprogram (add-ins) som finns för Excel så är ASAP Utilities kanske ett av de mer nedladdade. Programmet lägger sig som en meny i Excel och ger därifrån möjligheten att formatera, jämföra och importera Exceldata. En mer avancerad Excelanvändare kan nog tycka att en del av...