Start » Excelformler, trix och tips » Diagram & Charts i Excel | Presentationer » Skapa ett Gantt-schema i Excel

Skapa ett Gantt-schema i Excel

Med hjälp av Excel så kan man på ett relativt enkelt sätt skapa ett snyggt Gantt-schema.

Ett Gantt-schema är en typ av grafisk framställning som visar tidsåtgången hos de olika delarna i t ex ett projekt. Idén till schemat kläcktes av Henry Gantt (1861-1919) i början av 1900-talet och användes med framgång i flera av dåtidens stora byggprojekt i USA.

Det Gantt-schema som jag kommer att visa här i artikeln ser ut så här i sin färdiga version:

Gantt-schemat i sin slutliga version.

Schemat är, som vi strax kommer att se, en tillämpad variant av ett gammalt hederligt stapeldiagram. Metoden som beskrivs nedan kan initialt uppfattas som lite svår – men när man gjort det här ett par gånger så går det på nolltid.

Grunddata för Gantt-schemat

Som alltid så måste vi ha bra grunddata innan vi sätter igång med “förädling” i Excel. Grunddatan till vårt Ganttschema ser ut som följer:

Grunddata för vårt Gantt-schema.

 

Därefter skapar vi ett stapeldiagram

Markera indatan enligt bilden nedan, och välj sedan ett stapeldiagram av typen “Stacked bar“.

Skapa ett stapeldiagram som grund för ditt Gantt-schema.

 

Du får vi upp ett initialt diagram som ser ut som följer:

 

Högerklicka på diagrammet och välj “Select data“. Markera “Series 1″ och klicka på “Edit” ute till höger.
Se bilden nedan:

 

I den lilla rutan som nu visas så markerar du alla “Koncept” i din grunddata:

 

Därefter klickar du på den “andra” Edit-knappen, se nedanstående bild:

 

Där markerar vi kolumnen med startdatum i vår grunddata:

 

Klicka sedan på “Add” för att lägga till en ny serie (t ex “Series 2″) där du markerar alla dagar i din grunddata:

 

Klicka sedan “Ok” i rutan för “Select data source“. Diagramet bör nu ha följande utseende:

 

Nu återstår två små steg innan det hela verkligen ser ut som ett Gantt-schema. Först ska vi vända på x-axeln så att vi får “kronologisk ordning nedåt”. Högerklicka på något av namnen på x-axeln (t ex “Målformulering“) och välj “Format Axis“:

 

Bocka för “Categories in reverse order“:

 

Och i och med så börjar Gantt-schemat att ta verklig form:

 

Därefter vill vi färga de blå staplarna vita (så de inte syns). Högerklicka på en blå stapel och välj “Format data series“:

 

Välj “No fill” i enlighet med bilden nedan:

 

Slutresultat: Ett Gantt-schema i Excel

Efter lite avslutande uppsnyggning av diagramytan så har vi nu slutligen vårt Gantt-schema:

Resultatet: Ett snygg Gantt-schema i Excel.

 

 Uppsnyggning – kapa diagrammets axlar

Eventuellt så får du “tomrum” till vänster eller till höger om dina liggande staplar, se den röda linjen i bilden nedan. Dvs att du har staplar som sträcker sig inom perioden juli – september, men diagrammet visar fler månader än så,
t ex april – december. Nedan visar jag hur du trollar bort detta “tomrum” och på så sätt snyggar till ditt Gantt-schema.

 

 

För att trolla bort detta “tomrum” på datumaxeln så måste vi helt enkelt beskära den. Högerklicka på axeln och välj “Format Axis”. Där gäller det sedan att sätta ett minimumvärde, dvs det värde som axeln ska börja på. I exemplet i bilden ovan så kan vi sätta den 2 mars 2012 som startdatum:

 

Det går inte att skriva in ett datumvärde utan vi måste göra om vårt önskade datum till ett nummerformat:

2 mars 2012 = 40970

dvs 40970 dagar efter den 1 januari 1900. För att ta reda på det numeriska värdet av ett datum så kan du först skriva in datumet i en cell. Därefter högerklickar du på cellen, väljer “Format Cells” och anger där formatet “Number”.

I och med denna lilla uppsnyggningsoperation så kan vi bestämma exakt var vi vill att datumaxeln ska börja respektive sluta.

 

12 kommentarer till “Skapa ett Gantt-schema i Excel”

 1. Exceln00ben

  Hej Excelkungen!
  Tack för en bra tutorial, den var väldigt användbar!
  Dock har jag stött på lite problem med uppsnyggningen. Jag får ett allt för långt tidsplan (Juli – December) men vill egentligen bara ha halva(September – November). Hur ska jag bära mig åt?
  Tack!
  Exceln00ben

 2. Uppsnyggningstokig

  Hej!
  Tack för hjälpen så långt. Jag har också frågor angående den sista uppsnyggningen. Får ett fint grantt-schema men visar schema fr.o.m. juli trots att jag endast vill ha med från september. Hur gör jag?

  Mvh, Sara

 3. Excelkungen

  Hej Exceln00ben/Uppsnyggningstokig!

  Tack för frågan angående längden på datumaxeln, en mycket bra frågeställning. Jag har lagt till instruktioner för hur ni exakt bestämmer längden på datumaxeln.

  /anders

 4. Karin

  Hej!
  På datumaxeln skulle jag vilja ha att brytgränsen är den 1:a i varje månad, i och med att månaderna är olika långa får jag en förskjutning. Går det att åtgärda??

 5. Stefan

  Hej, jag skulle vilja lägga in intervaller i gantt schemat. Dvs under en viss rubrik vill jag ha aktivitet exempelvis från 1 jan till 20 jan sedan en paus och ytterliggare aktivitet 5 februari till 13 februari.

  Går det att fixa?

  Mycket tacksam för svar, skriver examensjobb.
  /Stefan

 6. Stefan

  Never mind, löste det.

  Tack ändå!

 7. Anna

  Hej!

  Jag skulle vilja få svar på Stefans fråga om intervaller för samma aktivitet. Är nog tyvärr inte lika haj som Stefan och löser det själv! Tacksam för svar!

 8. kalle

  Hej!

  Väntar på svar på Stefan o Annas fråga :)

 9. Malin

  Hej

  jag skulle vilja att axeln för startdatum automatiskt uppdateras om man ändrar datumet. Går det att lägga in en formel i “Format Axis” och att istället för att ange specifikt tal hänvisar till en cell?

 10. Henrik

  Hej och tack för bra upplägg!
  Men hur gör jag när jag vill lägga upp ett schema över årsskifte, exempelvis från första Mars 2014 till sista december 2015?

 11. Emilia

  Hej.

  Kan man ändra dagar till timmar istället?

   

 12. Andreas

  Får ej detta att fungera..X-axeln blir antal dagar. Tror excel inte förstår datum riktigt…Ska man skriva datumet i text eller datum form? 

Lämna en kommentar