Variabler och konstanter

Variabler och konstanter kan du använda i din VBA-programmering för att lagra temporära värden och textsträngar som behövs under körningen av ditt makro.

En variabel är ett argument som kan tilldelas temporära värden eller andra teckensträngar. Efter att variabeln har deklarerats så kan den via kod tilldelas värden (tal eller text). Variabel-innehållet kan självfallet påverkas under kodens körning.

Innehåll

Variablers omfattning och livslängd i VBA

Exempel på variabel i VBA som deklareras på objektnivå, dvs den mest omfattande nivån. Variablers omfattning och livslängd beror på var i koden de har deklarerats. Detta betyder att variablernas åtkomlighet (från annan VBA-kod) alltså kan skilja sig åt. Konceptet kallas för scope på engelska. Nivåer...

Deklarera konstanter i Excel VBA

Konstanter i Excel VBA påminner om variabler, fast med en viktig skillnad. Så fort en konstant är deklarerad och tilldelad ett värde så kan detta värdet inte ändras under makrokörningens gång. Deklarering av konstanter Vad gäller deklarering så följer syntaxen i VBA i stort sett samma mönster...

Deklarera variabler i Excel VBA

Exempel på en variabeldeklarering i Excel VBA. Variabler (och konstanter) bör deklareras innan de används i dina makrons VBA-kod. Genom variabel-deklareringen förser vi VBA med information om vilken typ av data som variabeln kommer att innehålla, samt att vi etablerar stavningen av den (inklusive...