Excelmakron – effektivisera och automatisera

Excelmakron kan med fördel användas för att effektivisera och automatisera enklare men ständigt återkommande rutiner i Excel. Det kan handla om att ge en Excelflik ett visst format eller att med automatik skapa en Pivot-tabell. Tillämpningarna för makron i Excel är i det närmaste obegränsade – det handlar bara om att komma igång med Excel och lite enklare VBA.

Nedan följer en lista på enkla men effektiva makron som är skrivna i Excel och som du på ett enkelt sätt kan applicera på dina egna Excelfiler.

Ett urval av de senaste artiklarna

Personal Macro Workbook – introduktion

Excel erbjuder en speciell typ av arbetsbok som heter Personal.xls. Denna fil är en i och för sig helt vanlig arbetsbok i Excel med den skillnaden att den alltid...

Vad är ett Excelmakro?

Den vanligaste definitionen på ett makro är ett litet program som tjänar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment.