[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

Excelmakron – effektivisera och automatisera

Excelmakron kan med fördel användas för att effektivisera och automatisera enklare men ständigt återkommande rutiner i Excel. Det kan handla om att ge en Excelflik ett visst format eller att med automatik skapa en Pivot-tabell. Tillämpningarna för makron i Excel är i det närmaste obegränsade – det handlar bara om att komma igång med Excel och lite enklare VBA.

Nedan följer en lista på enkla men effektiva makron som är skrivna i Excel och som du på ett enkelt sätt kan applicera på dina egna Excelfiler.

Ett urval av de senaste artiklarna

Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel

Ibland får man sig tillskickad Excelböcker som av olika anledningar har ett större antal flikar gömda. Att ta fram arbetsbladen igen kan vara en grannlaga uppgift - de måste...

Excelmakro för Valutakonvertering

Exempel på en enkel valutakonverterare i Excel. Detta lilla makro räknar om värdet i vald cell enligt en förutbestämd kurs och skriver sedan över det gamla värdet.

Personal Macro Workbook – introduktion

Excel erbjuder en speciell typ av arbetsbok som heter Personal.xls. Denna fil är en i och för sig helt vanlig arbetsbok i Excel med den skillnaden att den alltid...