[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

VBA-lösningar på allehanda problem

Diverse lösningar på problem som du kan stöta på när du programmerar i Excel VBA.

Ett urval av de senaste artiklarna

Färga celler med ett klick (VBA)

Med det här enkla makrot så låter du användaren färga de celler som denne klickar på. Detta kan vara användbart i flera fall, t ex gällande olika typer av...

Makrokod som stänger Excelböcker

I det här exemplet kommer jag att visa hur du kan skriva VBA-kod som stänger ned en viss fil. Det kan handla om en Excelbok såväl som vilken annan...

VBA: Låt användaren öppna fil

När man programmerar i Excel VBA så är det viktigt att man redan från början försöker anpassa koden så att den blir mer dynamisk. Ett exempel på detta är...

Villkor i VBA – fetstil och färgad text

Följande kod loopar igenom ett cellområde och letar efter två villkor. För det första om cellens bakgrundsfärg är röd (färg nummer tre på initial färgpalett), och för det andra...

Hitta kalkylbladets sista använda rad

Ofta behöver du veta vilken rad som är den sista i en matris för att på det sättet kunna göra något med detta cellområde, t ex applicera ett format,...

VBA – datum vid kolumnuppdelning

Om du försöker att automatisera kolumnuppdelning via ett makro i Excel VBA, så kan du stöta på flera problem, och i det här tipset skall vi titta på en...