Innehåll för: ‘Excel för nybörjare | Kom igång med Excel’

Innehåll

Formeln SUM/SUMMA – enkla summeringar i Excel

I den här artikeln (och videon) kommer jag att visa några enkla sätt göra summeringar på i Excel. Just det här med att kunna addera stora datamängder är en av de allra mest använda (och nyttobringande) funktionerna i kalkylprogrammet Excel. I följande video visar jag hur du utför summeringar...

Sortering i Excel (2007 och 2003)

Sortering är tveklöst ett av de mest användbara grundverktygen i det dagliga Excelarbetet. I följande video visar jag hur du sorterar i Excel 2007 och Excel 2003. En viktig sak att tänka på vid sortering: markera hela dataområdet! Du riskerar annars att förstöra listan om inte samtliga kolumner...