VBA-exempel för Excel

_vba

VBA är ett enkelt men smidigt programspråk som är helt integrerat i alla vanliga Excelinstallationer. Det betyder att om du har en vanlig Excelinstallation så kan du också skriva, spela in samt använda makron och program i VBA.

Nedan presentas ett antal effektiva lösningar på konkreta problem som du kan komma att vilja lösa i ditt framtida arbete i Excel. Om du inte har så stor erfarenhet av makron men vill börja komma igång att effektivisera dina kalkylblad så kan du gå till avdelningen Excelmakron.


Ett urval av de senaste artiklarna

Radera samtliga kommentarer i Excels kalkylblad

Följande artikel visar två metoder med vilka du på ett enkelt och snabbt sätt kan radera samtliga cellkommentarer i ett Excelark. Den första metoden utförs i själva kalkylarket. Den andra metoden bygger på makrokod VBA. Cellkommentarer i Excel är ett vanligt förekommande fenomen, vilket...

Kalkylblad och Excel VBA

När man håller på med makron som skapar rapporter och liknande i Excel så är det viktigt att man kan arbeta med kalkylbladsstrukturen via VBA-kod. Följande kod-exempel visar hur du kan lägga till, ta bort, flytta och sortera kalkylark i en Excelbok. VBA: Välja visst kalkylark Sheets("MinRapport").Select VBA: Välja...

Importera data från en stängd Excelbok (ADO)

Med hjälp av ADO (ActiveX Data Objects) så möjliggörs att från ett kalkylark importera data från en annan Excelbok, och detta utan att denna externa bok överhuvudtaget behöver öppnas. Importen är i normalfallet snabb, och kan vara ett bra sätt att effektivisera vissa periodvisa rutiner på. Steg...

Autofit och felaktig radhöjd i Excel 2007

I och med framtagandet av en större Excelmodell som inkluderade makron så stötte jag på en ganska jobbig bugg i Excel 2007. Buggen i fråga har med Autofit och radhöjd att göra. Om du presenterar mycket text i en cell, och samtidigt justerar cellformatet till Wrap text (dvs att texten skall bryta...

VBA-makro som raderar “spöklänkar” i Excel

Vissa Excelböcker innehåller störande länkar till andra arbetsböcker, trots att inga celler innehåller några länkar. En bugg som uppträder tid till annan är så kallade spöklänkar till externa arbetsböcker, dvs länkar som egentligen inte borde finnas där eftersom vi inte kan finna någon...