Excelmakron - Handbok och tillämpningar

Excelmakron kan med fördel användas för att effektivisera och automatisera enklare men ständigt återkommande rutiner i Excel. Det kan handla om att ge en Excelflik ett visst format eller att med automatik skapa en Pivot-tabell. Tillämpningarna för makron i Excel är i det närmaste obegränsade – det handlar bara om att komma igång med Excel och lite enklare VBA.

Nedan följer en lista på enkla men effektiva makron som är skrivna i Excel och som du på ett enkelt sätt kan applicera på dina egna Excelfiler.


Ett urval av de senaste artiklarna

Formel för pivottabells senaste uppdatering

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades. Detta kan vara användbart t ex när man har automatisk uppdatering avslagen. Angående uppdateringar av dessa tabeller kan du läsa mer på Uppdatera Pivottabeller...

Makro i Excel – Tusenavdelare

Ett mycket enkelt Excelmakro som applicerar formatet “tusenavdelare” på valda celler. Dessutom så medger makrot alternering av inga eller två stycken decimaler. Ett utomordentligt basmakro som bör ingå i varje Excelbrukares verktygslåda. Vissa säger att det är siffror som gäller...

Skapa ditt egna Excelmakro

Det är enkelt att komma igång och skapa sina egna makron i Excel. Med den smarta inspelningsfunktion som Excel erbjuder så kan vi spela in en sekvens med händelser på kalkylbladet som vi vill att Excel skall kunna repetera i framtiden. Att spela in Excelmakron är ett första steg mot effektivt...

Köra makro med automatik vid start av Excel

Den här enkla VBA-rutinen kör automatiskt ett makro när Excel öppnas. Detta kan vara enormt användbart t ex för att anpassa vissa inställningar i Excel med automatik. Ett bra exempel på detta är justeringar av Excels färgpalett som i sitt grundutförande har lite för starka färger i mitt...

Excelmakro som tar bort aktivt kalkylblad

Ett mycket enkelt litet makro som tar bort valt/valda arbetsblad. Sub RaderaAktivtKalkylblad() ActiveWindow.SelectedSheets.Delete End Sub Körningen av detta makro kommer att ge att en varningsruta kommer att visas som kräver att användaren konfirmerar raderingen innan den utförs. Detta är givetvis...