Makroexempel i Excel

Lista över ett flertal exempel på makron i Excel VBA. Koden till dessa makron kan du enkelt kopiera och använda i dina egna arbetsböcker i Excel.

Ett urval av de senaste artiklarna

Makro i Excel – Tusenavdelare

Ett mycket enkelt Excelmakro som applicerar formatet "tusenavdelare" på valda celler. Dessutom så medger makrot alternering av inga eller två stycken decimaler.

Köra makro med automatik vid start av Excel

Den här enkla VBA-rutinen kör automatiskt ett makro när Excel öppnas. Detta kan vara enormt användbart t ex för att anpassa vissa inställningar i Excel på ett automatiserat sätt.