"> Makroexempel i Excel | Sida 2 av 2 | Excelkungen.com

Makroexempel i Excel

Lista över ett flertal exempel på makron i Excel VBA. Koden till dessa makron kan du enkelt kopiera och använda i dina egna arbetsböcker i Excel.

Ett urval av de senaste artiklarna

Synliggör alla flikar och arbetsblad i Excel

Ibland får man sig tillskickad Excelböcker som av olika anledningar har ett större antal flikar gömda. Att ta fram arbetsbladen igen kan vara en grannlaga uppgift - de måste...

Excelmakro för Valutakonvertering

Exempel på en enkel valutakonverterare i Excel. Detta lilla makro räknar om värdet i vald cell enligt en förutbestämd kurs och skriver sedan över det gamla värdet.