"> Excelkungen.com | Sida 13 av 14 | Excel, formler och makro VBA - gratis tips och hjälp

Excelkungen.com


Makro-skolan 2: Personal macro workbook

I makroskolans andra del visar jag hur du kan arbeta med den lite speciella arbetsboken Personal macro workbook. De makron som du spar i den här boken är åtkomliga...

Makro-skolan 5 – VBA-editorn i Excel

Excels VBA-editor spelar en viktig roll när du skall redigera koden till dina makron. I den här delen av kursen ges en övergripande orientering i miljön samt de verktyg...

Makro-skolan 7: Variabler och konstanter i VBA

En variabel är inget annat än ett namn som du tilldelar ett värde. Variabler och konstanter introducerar ett lite mer abstrakt tankesätt eftersom en variabel inte står med någonstans...