"> Excelkungen.com | Sida 2 av 14 | Excel, formler och makro VBA - gratis tips och hjälp

Excelkungen.com


Skapa ditt egna Excelmakro

Det är enkelt att komma igång och skapa sina egna makron i Excel. Med den smarta inspelningsfunktion som Excel erbjuder så kan vi spela in en sekvens med händelser...

Pivottabeller – ”beräknat fält”

I den här artikeln visar jag hur du skapar ett "beräknat fält" i en Pivottabell. Detta nya fält kan utföra beräkningar på övriga värden i tabellen.

Skapa en Pivottabell i Excel

Lär dig skapa egna Pivottabeller i Excel. Enkla instruktioner som steg-för-steg visar gunderna för Pivottabeller.

Nya funktionsnamn i Excel 2010?

Läsare har hört av sig och påpekat att vissa funktioner har bytt namn i Excel 2010. Detta stämmer alldeles utmärkt, så länge det handlar om en installation av Office...

Skapa en unik lista i Excel

När vi arbetar med stora datamängder i Excel så behöver man ibland generera en unik lista utifrån ett större datamaterial. Nedanstående bild visar vad som avses med en unik...

Valutakurser – importera till Excel

Visar ett automatiserat sätt importerar valutakurser från webben. Vidare så visas i ett andra steg hur du via formeln VLOOKUP (LETARAD) räknar om produktpriser utifrån de importerade valutakurserna.