Pivottabeller – Skapa effektiva tabeller

Ett urval av de senaste artiklarna

Pivottabell i tabulär form

Anpassning av pivottabellen så att varje post visas på en och samma rad, vilket möjliggör vidare beräkningar baserade på tabellen.

Formel: Pivottabells senaste uppdatering

Formel som visar en pivottabells tidpunkt för senaste uppdatering.

Följande VBA-kod i Excel skapar en funktion som återger datum och klockslag när en pivot-tabell senast uppdaterades. Resultatet av koden blir helt enkelt en formel som du kan använda...

Pivottabeller – ”beräknat fält”

I den här artikeln visar jag hur du skapar ett "beräknat fält" i en Pivottabell. Detta nya fält kan utföra beräkningar på övriga värden i tabellen.

Skapa en Pivottabell i Excel

Lär dig skapa egna Pivottabeller i Excel. Enkla instruktioner som steg-för-steg visar gunderna för Pivottabeller.

Uppdatera Pivottabeller i Excel

Om man vill ha full kontroll över sina kalkylark och rapporter så är det viktigt att förstå hur och när pivottabeller uppdateras.