"> Excelkungen.com | Sida 14 av 14 | Excel, formler och makro VBA - gratis tips och hjälp

Excelkungen.com


Makro-skolan 8: Villkor i makrokoden

Med hjälp av villkor i din makrokod så kan du utöka funktionaliteten avsevärt för dina Excelmakron. Med dessa villkor låter du koden själv ta vissa beslut av typen Antingen...

Makro-skolan 9: Loopar och slingor

Så kallade loopar är en mycket viktig del i programmering. Vad en loop gör är att den upprepar en viss procedur av koden ett visst antal gånger.

Makro-skolan 10: Inputbox och Messagebox i VBA

Ibland behöver vi kommunicera med användaren av våra Excelmakron. Med hjälp av Messagebox i Excel VBA kan du presentera ett meddelande-fönster i Excel. Via en så kallad Inputbox kan...

Makro-skolan 11 – Importera textfiler i Excel VBA

Textfiler är ett filformat som använts sedan 1970-talet för att transportera data mellan applikationer. Ibland kallas dessa filer även för Ascii-filer eller Csv-filer. Ascii är en teckenuppsättning som initialt...