Först publicerad: 2009-01-21

Makro-skolan 10: Inputbox och Messagebox i VBA

makroskolan-10Ibland behöver vi kommunicera med användaren av våra Excelmakron. Med hjälp av Messagebox i Excel VBA kan du presentera ett meddelande-fönster i Excel. Via en så kallad Inputbox kan du även ta in information från användaren i form av text, tal eller en cellreferens.

Videon nedan visar med praktiska exempel hur du kan inkorporera Messagebox och Inputbox med lite extra funktionalitet i dina makron VBA.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola