Formler och funktioner i Excel

Excel erbjuder ett stort antal formler och funktioner som du kan använda i dina kalkylblad. De flesta är relativt okända och har kanske ett lite smalare användningsområde beroende på ditt arbetsområde. Emellertid finns det ett antal ”måste-funktioner” som varje Excelanvändare borde ha i sin verktygslåda.

Nedan presenteras ett antal av de Excelformler som jag personligen anser vara nödvändiga för ett effektivt utnyttjande av Excels kapacitet samt din arbetstid. Tänk på att det i vissa fall kan kännas lite krångligt att komma igång med användandet av en del funktioner, men det är mödan värt.

Innehåll

IFERROR (OMFEL) trollar bort formlers felmeddelanden

Att dela med noll är i regel en ganska dålig idé. När en Excelformel innebär division med noll (delat med noll, noll i nämnaren) så kommer Excel att skriva ut ett felmeddelande av typen "#DIV/0!". Anledningen står att söka i det faktum...

Veckonummer i Excel

I Sverige är vi ju ivriga användare av veckonummer, och vi konfronteras alla dagligen med uttryck av typen ”jag skall ha semester vecka 27” och så vidare. Förhållningssättet till veckonummer skiljer sig åt i världen, dels huruvida veckonummer överhuvud taget används, men också...

Datum i Excel

Vi arbetar ofta med datum i Excel – kanske måste vi skapa datum för nästa månads arbetsveckor, eller kanske beräkna skillnaden i antal månader mellan två datum. Inte oväntat så erbjuder Excel en rad formler och andra hjälpmedel som gör att vi kan låta Excel ta hand om våra datumberäkningar. Introduktion...

Avrundningar med formler i Excel

Det är viktigt att kunna avrunda tal på ett korrekt sätt i Excel, inte minst om vi skall använda resultatet av en avrundning för vidare beräkningar. I den här artikeln visar jag några av de vanligare formlerna för avrundning i Excel. Att tänka på: Formatteringar är inte avrundningar i egentlig...

Nya funktionsnamn i Excel 2010?

Läsare har hört av sig och påpekat att vissa funktioner har bytt namn i Excel 2010. Detta stämmer alldeles utmärkt, så länge det handlar om en installation av Office 2010 utan Service Pack 1. Nya funktionsnamn enbart i den första versionen av Excel 2010 Den ”första” versionen av...

Skapa en unik lista i Excel

När vi arbetar med stora datamängder i Excel så behöver man ibland generera en unik lista utifrån ett större datamaterial. Nedanstående bild visar vad som avses med en unik lista, dvs eliminering av dubletter: Video som visar hur du skapar unika listor i Excel 2007/2003 Skapa unik lista i Excel:...

Valutakurser – importera till Excel

Med hjälp av ett så kallat Web Query i Excel så kan vi enkelt importera en viss tabell från en webbsida till Excels kalkylblad. I det här exemplet så importerar vi valutakurser. Detta Web Query ligger sedan sparat i kalkylbladet och kan när som helst uppdateras genom att man högerklickar på...

Komplettering av listor i Excel

Listor som exporteras till Excel saknar ibland värden på vissa rader, dvs att värden skrivs bara ut en enda gång (överst). Man antas alltså förstå att efterföljande tomma rader har samma värde som den övre raden. Den här tabellstrukturen är givetvis inte optimal om man vill arbetare vidare...

Formeln SUMIF / SUMMA.OM – summera med ett villkor

När man kommit igång med vanliga summeringar i Excel så kan gå vidare till nästa steg: summeringar med ett villkor. Detta åstadkommer du enkelt via formeln SUMIF (SUMMA.OM på svenska). Video med exempel på SUMIF (SUMMA.OM)     Praktiskt exempel på formeln SUMIF (SUMMA.OM på svenska) I...

Formeln TEXT – nummerformat i textsträngar

(Längst ned på sidan finner du en video som visar användningen av formeln TEXT.) När man sammanfogar textsträngar via formler i Excel så kan det ibland hända att talformaten blir felaktiga. Detta kan innebära att format som tusenavdelare och decimaler inte visas. Nedan visas ett exempel på...

Formeln INFO – återge information om Excel

Formeln INFO ger oss möjlighet att via formler direkt i kalkylbladet återge viss information kring Excel och aktuell dator, som t ex vilken Excelversion användaren för ögonblicket brukar sig av. Svenska Engelska Funktion INFO INFO Återger information kring arbetsbok, Excel samt operativsystem. Formeln...

SUBTOTAL/DELSUMMA – Summering av filtrerade listor i Excel

Filtrering av listor i Excel är nog något som de flesta av oss Excelanvändare ofta använder oss av. I den här texten tänkte jag visa på två olika sätt att summera kolumner i filtrerade listor, men också att det faktiskt lätt kan bli fel ibland. Video som visar SUBTOTAL/DELSUMMA (Ta upp videon...

Formeln CELL – hämta information om en cell

Med hjälp av CELL-funktionen kan du hämta in information om en viss cell som t ex typ av innehåll eller vissa format som cellen kan vara beskaffad med. Som ett exempel kan vi ta att vi vill utföra en beräkning endast på celler som innehåller tal – i detta fallet kan vi använda oss av argumentet...

VLOOKUP / LETARAD – leta värden i Excel-listor

Lär dig använda den användbara formeln VLOOKUP (LETARAD på svenska) för att snabbt kunna vaska fram relevanta data från dina Excellistor. Svenska Engelska Funktion VLOOKUP LETARAD Letar upp ett värde i en kolumn och återger tillhörande värden från intilliggande kolumner. Jag visar...

Formler för texthantering i Excel

Arbete med Excellistor (vilka ofta innehåller text) är relativt vanligt i arbetslivet, så därför tänkte jag presentera ett antal formler som är grundläggande vid arbete med textsträngar i Excel. Nedanstående formler är alltså ett urval av de mer användara formlerna för textsträngar. Formlerna...

SUMPRODUCT – Enkel Excelformel för flera villkor

Många Excelanvändare upplever det som svårt att summera efter flera olika villkor. Den traditionella formeln för villkorad summering heter SUMIF, men den räcker ofta inte till när vi har flera villkor än ett som vi vill filtrera summeringen på. Lösningen heter SUMPRODUCT, eller PRODUKTSUMMA...