"> Excel - Formler och Funktioner | Sida 3 av 3 | Excelkungen.com

Excel – Formler och Funktioner

Excel erbjuder ett stort antal formler och funktioner som du kan använda i dina kalkylblad. De flesta är relativt okända och har kanske ett lite smalare användningsområde. Emellertid finns det ett antal ”måste-funktioner” som varje Excelanvändare borde ha i sin verktygslåda.

Nedan presenteras ett antal av de Excelformler som jag personligen anser vara nödvändiga för ett effektivt utnyttjande av Excels kapacitet samt arbetstid. Tänk på att det i vissa fall kan kännas lite krångligt att komma igång med användandet av en del funktioner, men det är i princip alltid mödan värt.

Ett urval av de senaste artiklarna

VLOOKUP/LETARAD – leta värden

Lär dig använda den användbara formeln VLOOKUP (LETARAD på svenska) för att snabbt kunna vaska fram relevanta data från dina Excellistor.

Formler för texthantering i Excel

Effektiv hantering av textsträngar i Excel är viktigt att kunna om man vill arbeta smart. Här presenteras ett antal grundläggande textformler i Excel.

SUMPRODUCT – summera med flera villkor

Många Excelanvändare upplever det som svårt att summera efter flera olika villkor, men den relativt okända formeln SUMPRODUCT låter dig på ett enkelt sätt summera efter flera villkor.