"> Excel - Formler och Funktioner | Sida 2 av 3 | Excelkungen.com

Excel – Formler och Funktioner

Excel erbjuder ett stort antal formler och funktioner som du kan använda i dina kalkylblad. De flesta är relativt okända och har kanske ett lite smalare användningsområde. Emellertid finns det ett antal ”måste-funktioner” som varje Excelanvändare borde ha i sin verktygslåda.

Nedan presenteras ett antal av de Excelformler som jag personligen anser vara nödvändiga för ett effektivt utnyttjande av Excels kapacitet samt arbetstid. Tänk på att det i vissa fall kan kännas lite krångligt att komma igång med användandet av en del funktioner, men det är i princip alltid mödan värt.

Ett urval av de senaste artiklarna

Valutakurser – importera till Excel

Visar ett automatiserat sätt importerar valutakurser från webben. Vidare så visas i ett andra steg hur du via formeln VLOOKUP (LETARAD) räknar om produktpriser utifrån de importerade valutakurserna.

Komplettering av listor i Excel

Listor som exporteras till Excel saknar ibland värden på vissa rader, dvs att ett värde skrivs bara ut en enda gång. I videon visar jag två metoder för att...

Formeln INFO – information om Excel

Formeln INFO ger oss möjlighet att via formler direkt i kalkylbladet återge viss information kring Excel och aktuell dator, som t.ex. vilken Excelversion användaren för ögonblicket brukar sig av....

SUBTOTAL/DELSUMMA – filtrerade listor

Filtrering av listor i Excel är nog något som de flesta av oss Excelanvändare ofta använder oss av. I den här texten tänkte jag visa på två olika sätt...

Formeln CELL – information om en cell

Med hjälp av CELL-funktionen kan du hämta in viss information om cell som t ex typ av innehåll eller vissa format, vilken kan användas i fortsatta beräkningar.