Genvägar på Excels tangentbord

Excel erbjuder ett antal fördefinierade genvägar på tangentbordet, s.k. shortcuts, vilka låter dig arbeta mycket snabbare och effektivare. Om du arbetar mycket i Excel så kan jag nästan garantera att det kommer att löna sig att lära sig ett antal av dessa genvägar utantill. Det handlar om att konsekvent använda genvägen tills den sitter i ryggmärgen och du utför den med automatik.

Det finns ingen anledning att lära sig alla de shortcuts som Excel ställer upp, utan istället finna de genvägar som skapar mest nytta i just ditt fall.

De viktigaste genvägarna i Excel

Rent generellt så kan jag rekommendera att du börjar med att lära dig genvägarna i Excel för att kopiera (CTRL + C), klippa (CTRL + X) samt klistra (CTRL + V), liksom ett antal genvägar för att snabbt markera celler och områden.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan olika språk

Tyvärr så skiljer sig Excels shortcuts åt mellan olika språk. T ex så är den engelska genvägen för ”fetstil” CTRL + B (bold) medan samma funktion på en spansk Excelinstallation påkallas via CTRL + N (negrita). Vissa shortcuts är dock universella som t ex CTRL + C för att kopiera.

Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

På de följande sidorna presenteras ett antal shortcuts utifrån en engelsk installation av Excel för Pc.

Innehåll

Tangentbordsgenvägar – markera cellområden

Markering av deller och cellområden är troligen ett av de absolut vanligaste arbetsmomenten i det dagliga arbetet i Excel. Med hjälp av några smarta genvägar så snabbar du upp markeringsarbetet i kalkylbladet väsentligt samtidigt som du spar på arm och handled (användandet av tangentbordsgenvägar...

Tangentbordsgenvägar – arbeta med Excelböcker

I det löpande arbetet i Excels kalkylblad så återkommer en del moment som att öppna, stänga och spara Excelboken. Jag vill passa på att slå ett slag för genvägen för att spara – rörelsen bör nötas in ty du kan spara mycket vrede genom att kontinuerligt spara dina arbeten. Excels genvägar...

Tangentbordsgenvägar – Excels VBA-editor

VBA-editorn i Excel är ett centralt redskap när du spelar in, skriver och redigerar makron. Håller du på mycket med makron så är det en god idé att lära in några smarta genvägar. Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir...

Tangentbordsgenvägar – formattera celler

Nedanstående genvägar för att snabbt anpassa formaten på Excels celler är baserade på en engelskspråkig installation av programmet. Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på...