"> Excelkungen.com | Sida 3 av 14 | Excel, formler och makro VBA - gratis tips och hjälp

Excelkungen.com


Komplettering av listor i Excel

Listor som exporteras till Excel saknar ibland värden på vissa rader, dvs att ett värde skrivs bara ut en enda gång. I videon visar jag två metoder för att...

Radera samtliga kommentarer i Excels kalkylblad

Exempel på cellkommentarer i Excel.

Följande artikel visar två metoder med vilka du på ett enkelt och snabbt sätt kan radera samtliga cellkommentarer i ett Excelark. Den första metoden utförs i själva kalkylarket. Den andra...

Kalkylblad och Excel VBA

Flikar i kalkylprogrammet Excel.

Ett antal kod-exempel i VBA som visar hur du kan lägga till, ta bort, flytta och sortera kalkylark i en Excelbok.

Import: från stängd Excelbok (ADO)

Innehållet i den Excelfil vars data vi ska importera via ADO.

Med hjälp av ADO (ActiveX Data Objects) så möjliggörs att från ett kalkylark importera data från en annan Excelbok, och detta utan att denna externa bok överhuvudtaget behöver...