Start » Excelmakron | Effektivisera och Automatisera med Makron » Makroexempel i Excel » Makro som formaterar kalkylblad i Excel

Makro som formaterar kalkylblad i Excel

Kalkylbladets utseende är viktigt om budskapet med kalkylen skall gå fram till mottagaren. Det vill säga att snygga och måttfulla uppställningar i Excel får troligen större genomslag i organisationen än helt oformaterade kalkylblad. Excelböcker som känns överarbetade vad gäller teckensnitt, färger mm går troligen samma öde till mötes.

Det handlar alltså om att lägga kalkylbladsformateringen på en “lagom” nivå för att Excelboken skall få störst genomslagskraft.

Nedan presenteras ett enkelt Excelmakro för att formatera aktuellt kalkylblad. Formateringen i sig handlar ju delvis om preferenser – aktuellt makro tjänar alltså bara som vägledning hur man rent tekniskt kan konstruera ett formateringsmakro.

Sub FormatteraKalkylblad()
 
Cells.Select
 With Selection.Font
 .Name = "MS Sans Serif" 'anger teckensnitt
 .Size = 10 'teckenstorlek
End With
 
Range("A1").Select  'parkerar i cell A1
ActiveWindow.Zoom = 75 'Kalkylbladet zoomas till 75%

End Sub
2 kommentarer till “Makro som formaterar kalkylblad i Excel”

 1. Jimmy Swärdhammar

  Formatera kalkylblad bra funktion. När jag kört igenom mitt makro har arbetsboken 7 kalkylblad och jag skulle vilja sätta hela arbetsboken till tex

  Sub FormatteraKalkylblad()

  Cells.Select
  With Selection.Font
  .Name = “Arial” ‘anger teckensnitt
  .Size = 8 ‘teckenstorlek
  End With

  Range(“A1″).Select ‘parkerar i cell A1
  ActiveWindow.Zoom = 75 ‘Kalkylbladet zoomas till 75%

  End Sub

  Hur gör man då?

  //Jimmy

 2. Excelkungen

  Hej Jimmy,

  Om du vill formattera samtliga arbetsblad så kan du t ex markera alla flikar (håll ned CTRL och klicka sedan på önskade flikar.

  En annan lösning är att låta VBA gå igenom samtliga ark, du hittar exempelkod här:

  http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/radera-ett-visst-blad.htm

  /Anders
  ExcelKungen.com

Lämna en kommentar