[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

Excelmakroskolan – videokurser

Videokurs i Excelmakron och VBA – från grunden…

Välkommen till Excelkungens makro-skola. Via ett antal videokurser kommer du att lära dig att spela in egna makron som kommer att effektivisera ditt kalkylerande.

Vidare kommer vi att gå in på hur man redigerar inspelade makron och således anpassar dem till mer generella situationer. Kunskap om makron kommer att effektivisera ditt arbete mångfaldigt.

Ett urval av de senaste artiklarna

Makro-skolan 7: Variabler och konstanter i VBA

En variabel är inget annat än ett namn som du tilldelar ett värde. Variabler och konstanter introducerar ett lite mer abstrakt tankesätt eftersom en variabel inte står med någonstans...

Makro-skolan 8: Villkor i makrokoden

Med hjälp av villkor i din makrokod så kan du utöka funktionaliteten avsevärt för dina Excelmakron. Med dessa villkor låter du koden själv ta vissa beslut av typen Antingen...

Makro-skolan 9: Loopar och slingor

Så kallade loopar är en mycket viktig del i programmering. Vad en loop gör är att den upprepar en viss procedur av koden ett visst antal gånger.

Makro-skolan 10: Inputbox och Messagebox i VBA

Ibland behöver vi kommunicera med användaren av våra Excelmakron. Med hjälp av Messagebox i Excel VBA kan du presentera ett meddelande-fönster i Excel. Via en så kallad Inputbox kan...

Makro-skolan 11 – Importera textfiler i Excel VBA

Textfiler är ett filformat som använts sedan 1970-talet för att transportera data mellan applikationer. Ibland kallas dessa filer även för Ascii-filer eller Csv-filer. Ascii är en teckenuppsättning som initialt...