Först publicerad: 2009-01-21

Makro-skolan 5 – VBA-editorn i Excel

makroskolan-5Excels VBA-editor spelar en viktig roll när du skall redigera koden till dina makron. I den här delen av kursen ges en övergripande orientering i miljön samt de verktyg som VBA-editorn erbjuder.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola