[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]
Först publicerad: 2009-01-21

Makro-skolan 6: Redigera inspelade Excelmakron

makroskolan-6När du spelar in makron så genererar Excel en hel del kod som i många fall är överflödig. Den här koden kan vi redigera bort i efterhand i VBA-editorn.

I och med att man trimmar koden så uppnås flera fördelar. För det första så blir koden enklare att förstå (både för dig själv liksom för andra). Dessutom så blir koden enklare och snabbare att kompilera, dvs körningen av makrot går snabbare. För det tredje så kan du i och med redigeringen göra vissa ändringar i koden så att instruktionerna blir mer generella, dvs applicerar instruktionerna på den cell som för tillfället är aktiv och inte bara på just den cell som användes vid inspelningen.

I Excelvideon nedan så visas med ett praktiskt exempel hur du kan gå in i den inspelade makrokoden och göra vissa grundläggande redigeringar.

Övriga kurser i Excelkungens makroskola