"> Excel - Kalkylbladsstruktur | Excelkungen.com

Excel – Kalkylbladsstruktur

I ditt dagliga Excelarbete så handlar mycket om att försöka arbeta så effektivt som möjligt. Upprätthållandet av en bra struktur på dina Excelböcker är en viktig ingrediens i denna strävan.

Med hjälp av VBA så kan vi effektivisera det strukturella arbetet med Excelböcker och kalkylblad.

Ett urval av de senaste artiklarna

Kalkylblad och Excel VBA

Flikar i kalkylprogrammet Excel.

Ett antal kod-exempel i VBA som visar hur du kan lägga till, ta bort, flytta och sortera kalkylark i en Excelbok.

VBA-kod som lösenordsskyddar blad

Med hjälp av lite enkel makrokod i VBA så kan vi förhindra generell åtkomst till vissa av bladen i en arbetsbok i Excel. För att komma åt dessa skyddade...

Skapa länklista till alla Excelblad

Om en Excelbok innehåller ett större antal blad (upp till 256 stycken) så kan det ibland vara praktiskt att skapa ett index, dvs en lista med länkar till samtliga...

VBA-kod som raderar ett visst arbetsblad

>Ett vanligt förekommande moment i Excelprogrammering är radering av vissa arbetsblad. Det kan t ex handla om temporära blad som man använt till beräkningar eller för skapande av tabeller.