[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

Excel – Interaktion med andra program

Excel VBA kan arbeta och utbyta information med många andra Windowsapplikationer. Framför allt gäller detta för den s.k. Office-familjen där Excel utgör en del tillsammans med Word, Access,Powerpoint och Outlook.

Ett annat mycket intressant arbetsområde för VBA i Excel är import och export av textfiler. Dessa enkla filer, tidigare ofta kallade för ASCII-filer efter en nordamerikansk teckenuppsättning från 1970-talet, utgör fortfarande en viktig del av datakommunikation mellan system. Och med Excel VBA så kan vi hyfsat enkelt arbeta med dessa filer.

Nedan följer ett antal exempel på VBA-kod som låter Excel interagera med andra Windowsprogram.

Ett urval av de senaste artiklarna

Import: från stängd Excelbok (ADO)

Med hjälp av ADO (ActiveX Data Objects) så möjliggörs att från ett kalkylark importera data från en annan Excelbok, och detta utan att denna externa bok överhuvudtaget behöver...

Import: Access-tabell i Excel via VBA

Access är ju sedan länge en del av Office-sviten och det finns därför ett stort antal Access-databaser runt om på företag. I det här exemplet kommer vi att importera...

Import: Outlook-kontakter till Excel

I det här exemplet kommer jag att visa hur du med hjälp av ett makro kan tanka över Contacts från Microsoft Outlook direkt in i ett kalkylblad i Excel.

Makro som skickar Exceldata till Word

Följande makro exporterar Exceldata automatiskt till ett nytt Word-dokument. De uppgifter som exporteras är de celler på kalkylbladet som är markerade.

Hantera textfiler direkt från Excel VBA

Textfiler är enkla dokument som man kan redigera via lika enkla program som t ex Notepad i Windows. Ibland kallas dessa dokument för Ascii-filer efter en nordamerikansk teckenuppsättning från...

Import: Access-tabell till Excel via VBA

Denna import till Excel kan vara praktisk att automatisera via makro om databasen uppdateras löpande och måste föras över till Excel med jämna mellanrum.