[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

Cellformat i Excel

Presentationen av dina kalkylblad är en viktig aspekt av det dagliga arbetet i Excel, såväl vad gäller mer offentliga presentationer som tillfälliga arbetsblad.

I många fall så skall resultatet av den möda du lagt ned på dina Excelblad presenteras för andra i en eller annan form. För att ditt arbete skall få maximalt genomslag bör du använda Excels format på ett effektivt sätt.

Givetvis bestämmer syftet med Excelfilen vilket slutligt format filen får, t ex avseende mängd data som bör skeppas med. Man bör också fundera över Excelnivå hos mottagarna.

Ett urval av de senaste artiklarna

Radera samtliga kommentarer i Excels kalkylblad

Följande artikel visar två metoder med vilka du på ett enkelt och snabbt sätt kan radera samtliga cellkommentarer i ett Excelark. Den första metoden utförs i själva kalkylarket. Den andra...

VBA och Excels färgpalett

Flertalet av de fördefinierade färgerna i Excel är ganska starka och kan göra arbetsbladen svåra att ta till sig, varför det kan vara praktiskt att lära sig hur man...

Skapa anpassade format i Excel

Excel erbjuder ett stort antal fördefinierade format som du kan använda för att styra hur innehållet i Excels celler presenteras. Det finns emellertid lägen då du istället för att...

Cellformat i Excel – introduktion

Excels cellformat bestämmer utseendet på cellen och hur den kommer att presentera värden och texter. Det vill säga att om cellen kommer att ha kantlinjer, bakgrundsfärg, teckenstorlek, antal decimaler...