[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

Kortkommandon i Excel

Excel erbjuder ett antal fördefinierade genvägar på tangentbordet, s.k. shortcuts, vilka låter dig arbeta mycket snabbare och effektivare. Om du arbetar mycket i Excel så kan jag nästan garantera att det kommer att löna sig att lära sig ett antal av dessa genvägar utantill. Det handlar om att konsekvent använda genvägen tills den sitter i ryggmärgen och du utför den med automatik.

Det finns ingen anledning att lära sig alla de shortcuts som Excel ställer upp, utan istället finna de genvägar som skapar mest nytta i just ditt fall.
De viktigaste genvägarna i Excel

Rent generellt så kan jag rekommendera att du börjar med att lära dig genvägarna i Excel för att kopiera (CTRL + C), klippa (CTRL + X) samt klistra (CTRL + V), liksom ett antal genvägar för att snabbt markera celler och områden.
Excels genvägar skiljer sig åt mellan olika språk

Tyvärr så skiljer sig Excels shortcuts åt mellan olika språk. T ex så är den engelska genvägen för ”fetstil” CTRL + B (bold) medan samma funktion på en spansk Excelinstallation påkallas via CTRL + N (negrita). Vissa shortcuts är dock universella som t ex CTRL + C för att kopiera.
Excels genvägar skiljer sig åt mellan Pc och Mac

Eftersom tangentborden för Pc och Mac skiljer sig åt så blir även kortkommandon i Excel olika beroende på datorsystem. De nuvarande texterna om kortkommandon behandlar Excel för Pc. Gällande Mac så hänvisar jag till följande utmärkta sida för kortkommandon i Excel för Mac.

På de följande sidorna presenteras ett antal shortcuts utifrån en engelsk installation av Excel för Pc.

Ett urval av de senaste artiklarna

Genvägar – markera cellområden

Markering av celler och cellområden är troligen ett av de absolut vanligaste arbetsmomenten i det dagliga arbetet i Excel. Med hjälp av några smarta genvägar så snabbar du upp...

Genvägar – Excels VBA-editor

VBA-editorn i Excel är ett centralt redskap när du spelar in, skriver och redigerar makron. Håller du på mycket med makron så är det en god idé att lära...

Genvägar – formattera celler

Nedanstående genvägar för att snabbt anpassa formaten på Excels celler är baserade på en engelskspråkig installation av programmet.