Excelmakro-skolan

Videokurs i Excelmakron och VBA – från grunden…

video-logo-poster-bw-smallVälkommen till Excelkungens makro-skola. Via ett antal videokurser kommer du att lära dig att spela in egna makron som kommer att effektivisera ditt kalkylerande.

Vidare kommer vi att gå in på hur man redigerar inspelade makron och således anpassar dem till mer generella situationer. Kunskap om makron kommer att effektivisera ditt arbete mångfaldigt.


Ett urval av de senaste artiklarna

Excelmakro-skolan: Introduktion

Vill du lära dig mer om Excel och börja skapa egna Excelmakron? Vill du lära dig att redigera makron skapade av andra? Är du less på vissa repetitiva arbetsmoment i Excel? I Makro-skolans videos visas hur du gör dina egna makron och program i Excel. Steg för steg går jag i genom hur du börjar...

Makro-skolan 1: Spela in ett makro

I den första videon kommer vi att spela in ett nytt makro via Excels makroinspelningsfunktion. Därefter visas hur du kan redigera koden samt att vi testkör vårt nya makro.   Övriga kurser i Excelkungens makroskola Excelmakro-skolan: Introduktion Makro-skolan 1: Spela in ett makro Makro-skolan...

Makro-skolan 2: Personal macro workbook

I makroskolans andra del visar jag hur du kan arbeta med den lite speciella arbetsboken Personal macro workbook. De makron som du spar i den här boken är åtkomliga från alla andra Excelböcker på aktuell dator. Detta faktum lämpar sig mycket väl för vissa makron som du använder kontinuerligt...

Makro-skolan 3: Olika sätt att starta dina makron på

I den här delen av kursen får du lära dig hantera ett flertal sätt att starta dina makron på. Vilket sätt som är lämpligast beror lite på typ av makro samt vilka användare som din Excelfil kommer att ha. I videon stiftar vi bekantskap med fyra sätt att starta ett makro på från ett kalkylblad....

Makro-skolan 4 – Exempel på smarta Excelmakron

Kursens fjärde del ger dig några exempel på smarta makron i Excel som effektiviserar ditt dagliga arbete. När du väl har lärt dig grunderna för hur du spar makron i Personal Macro Workbook så ligger fältet öppet för att du tar fram egna makron som snabbar upp just ditt arbetssätt i Excel.   Övriga...

Makro-skolan 5 – VBA-editorn i Excel

Excels VBA-editor spelar en viktig roll när du skall redigera koden till dina makron. I den här delen av kursen ges en övergripande orientering i miljön samt de verktyg som VBA-editorn erbjuder.   Övriga kurser i Excelkungens makroskola Excelmakro-skolan: Introduktion Makro-skolan 1: Spela...

Makro-skolan 6: Redigera inspelade Excelmakron

När du spelar in makron så genererar Excel en hel del kod som i många fall är överflödig. Den här koden kan vi redigera bort i efterhand i VBA-editorn. I och med att man trimmar koden så uppnås flera fördelar. För det första så blir koden enklare att förstå (både för dig själv liksom...

Makro-skolan 7: Variabler och konstanter i VBA

En variabel är inget annat än ett namn som du tilldelar ett värde. Ett exempel är att vi tilldelar variabeln i ett värde på 10. Därefter kan vi använda den här variabeln i diverse beräkningar och operationer i vår makrokod. Variabler och konstanter introducerar ett lite mer abstrakt tankesätt...

Makro-skolan 8: Villkor i makrokoden

Med hjälp av villkor i din makrokod så kan du utöka funktionaliteten avsevärt för dina Excelmakron. Med dessa villkor låter du koden själv ta vissa beslut av typen ”antingen-eller”. I videon nedan ges ett konkret exempel på användandet av IF… THEN i ett Excelmakro.   Övriga...

Makro-skolan 9: Loopar och slingor

Så kallade loopar är en mycket viktig del i programmering. Vad en loop gör är att den upprepar en viss procedur av koden ett visst antal gånger. Således kan vi använda loopar för att ”köra igenom” en samling celler, värden etc. I VBA finns det två huvudsakliga typer av loopar:...

Makro-skolan 10: Inputbox och Messagebox i VBA

Ibland behöver vi kommunicera med användaren av våra Excelmakron. Med hjälp av Messagebox i Excel VBA kan du presentera ett meddelande-fönster i Excel. Via en så kallad Inputbox kan du även ta in information från användaren i form av text, tal eller en cellreferens. Videon nedan visar med praktiska...

Makro-skolan 11 – Importera textfiler i Excel VBA

Textfiler är ett filformat som använts sedan 1970-talet för att transportera data mellan applikationer. Ibland kallas dessa filer även för Ascii-filer eller Csv-filer. Ascii är en teckenuppsättning som initialt användes för den här typen av filer. CSV betyder ”Comma Separated Values”...