[easy_youtube_gallery id=uMK0prafzw0,8Uee_mcxvrw,HcXNPI-IPPM,JvMXVHVr72A,AIXUgtNC4Kc,K8nrF5aXPlQ,cegdR0GiJl4,L-wpS49KN00,KbW9JqM7vho ar=16_9 cols=3 thumbnail=hqdefault controls=0 playsinline=1 privacy=1 title=top wall=1 class=mySuperClass]

VBA-exempel för Excel

VBA är ett enkelt men smidigt programspråk som är helt integrerat i alla vanliga Excelinstallationer. Det betyder att om du har en vanlig Excelinstallation så kan du också skriva, spela in samt använda makron och program i VBA.

Nedan presentas ett antal effektiva lösningar på konkreta problem som du kan komma att vilja lösa i ditt framtida arbete i Excel. Om du inte har så stor erfarenhet av makron men vill börja komma igång att effektivisera dina kalkylblad så kan du gå till avdelningen Excelmakron.

Ett urval av de senaste artiklarna

Makrokod som stänger Excelböcker

I det här exemplet kommer jag att visa hur du kan skriva VBA-kod som stänger ned en viss fil. Det kan handla om en Excelbok såväl som vilken annan...

VBA: Låt användaren öppna fil

När man programmerar i Excel VBA så är det viktigt att man redan från början försöker anpassa koden så att den blir mer dynamisk. Ett exempel på detta är...

Villkor i VBA – fetstil och färgad text

Följande kod loopar igenom ett cellområde och letar efter två villkor. För det första om cellens bakgrundsfärg är röd (färg nummer tre på initial färgpalett), och för det andra...

Hitta kalkylbladets sista använda rad

Ofta behöver du veta vilken rad som är den sista i en matris för att på det sättet kunna göra något med detta cellområde, t ex applicera ett format,...

VBA – datum vid kolumnuppdelning

Om du försöker att automatisera kolumnuppdelning via ett makro i Excel VBA, så kan du stöta på flera problem, och i det här tipset skall vi titta på en...

Summera variabla cellområden i VBA

Att summera ett cellområde i Excel är enkelt. Att summera ett liknande område uttryck som en variabel i VBA är lite svårare - men det är turligt nog fortfarande...

VBA-kod som raderar ett visst arbetsblad

>Ett vanligt förekommande moment i Excelprogrammering är radering av vissa arbetsblad. Det kan t ex handla om temporära blad som man använt till beräkningar eller för skapande av tabeller.