Excel och interaktion med andra program

Excel VBA kan arbeta och utbyta information med många andra Windowsapplikationer. Framför allt gäller detta för den s.k. Office-familjen där Excel utgör en del tillsammans med Word, Access,Powerpoint och Outlook.

Ett annat mycket intressant arbetsområde för VBA i Excel är import och export av textfiler. Dessa enkla filer, tidigare ofta kallade för ASCII-filer efter en nordamerikansk teckenuppsättning från 1970-talet, utgör fortfarande en viktig del av datakommunikation mellan system. Och med Excel VBA så kan vi hyfsat enkelt arbeta med dessa filer.

Nedan följer ett antal exempel på VBA-kod som låter Excel interagera med andra Windowsprogram.

Innehåll

Importera data från en stängd Excelbok (ADO)

Med hjälp av ADO (ActiveX Data Objects) så möjliggörs att från ett kalkylark importera data från en annan Excelbok, och detta utan att denna externa bok överhuvudtaget behöver öppnas. Importen är i normalfallet snabb, och kan vara ett bra sätt att effektivisera vissa periodvisa rutiner på. Steg...

Importera Access-tabell i Excel via VBA

Access är ju sedan länge en del av Office-sviten och det finns därför ett stort antal Access-databaser runt om på företag. I det här exemplet kommer vi att exportera en Access-tabell till Excel via programkod i Excel VBA. Detta moment kan i och för sig även utföras via menyer i Access, men...

Importera Outlook-kontakter till Excel

I det här exemplet kommer jag att visa hur du med hjälp av ett makro kan tanka över Contacts från Microsoft Outlook direkt in i ett kalkylblad i Excel. Resultatet av körningen ser ut så här: Innan vi går in på detaljerna så vill jag nämna att det finns fler (och kanske enklare) sätt att...

Makro som skickar Exceldata till Word

Även fast Excel fungerar bra för att skapa presentationer så händer det att mottagare vill ha informationen i ett Word-dokument. Följande makro exporterar Exceldata automatiskt till ett nytt Word-dokument. De uppgifter som exporteras är de celler på kalkylbladet som är markerade, och resultatet...

Skriva och läsa textfiler direkt från Excel VBA

Textfiler är enkla dokument som man kan redigera via lika enkla program som t ex Notepad i Windows. Ibland kallas dessa dokument för Ascii-filer efter en nordamerikansk teckenuppsättning från 1970-talet. Sitt enkla format till trots så är dessa filer fortfarande oerhört viktiga i datavärlden....

Importera Access-tabell till Excel via VBA

Följande Excel VBA-kod tar an sig uppgiften att importera en Access-databas till Excel. Denna import till Excel kan vara praktisk att automatisera via makro om databasen uppdateras löpande och måste föras över till Excel med jämna mellanrum. Access som program ingår i Office-sviten och heter numera...